Autobedrijf Arno Spruit > Privacyverklaring en AVG

Privacyverklaring en AVG

Persoonsgegevens

Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van Autobedrijf Arno Spruit. In deze verklaring wordt verdere uitleg gegeven op de wijze waarop Autobedrijf Arno Spruit omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. De term “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: E-mailadressen, IP-adressen, telefoonnummers en uiteraard NAW-gegevens.

Wij van Autobedrijf Arno Spruit vragen uw aandacht voor het feit dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor de partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Zonder deze persoonsgegevens zou het onmogelijk zijn om contact met u op te nemen om een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren of te betalen. Maar vooral met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoering van een overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het wel mogelijk dat wij aan de eerder genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Eventuele doorgave aan derden
In verband met de uitvoering van een overeenkomst kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan één of meerdere partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.